Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13), odredaba Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN, br. 107/14) te članka 46. toč. 5. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Čakovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

DJEČJEG VRTIĆA ČAKOVEC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.

I.

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece rođene od 01.04.2008. do 31.03.2009., a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole.

Roditelji/skrbnici dužni su upisati dijete u program predškole, a prijavu mogu izvršiti osobno na adresi: Dječji vrtić Čakovec, L. Ružičke 2, Čakovec od 22.09.2014.24.09.2014., u vremenu od 8.00 do 18.00 sati.

II.

Pohađanje programa predškole je besplatno, a provoditi će se u područnom odjelu „Cipelica“ Dječjeg vrtića Čakovec, na adresi: Vukovarska bb, Čakovec, u periodu od 1.10.2014. do 31.05.2015.

III.

Roditelji uz prijavu prilažu:

-rodni list ili izvadak iz matice rođenih,

-potvrdu o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobne iskaznice roditelja,

-liječničku potvrdu,

-nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoće u razvoju djeteta

KLASA: 003-05/14-01/61

URBROJ: 2109-73-14-01-02

Čakovec, 17. rujan 2014.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija OkunKrećete u Vrtić ?

Ukoliko planirate svoje dijete upisati u naše vrtiće pročitajte prije uvjete upisa, ispisa, pravila kojima se Dječji vrtići vode...

Pročitaj me...