obavještavamo vas da je s danom 1. ožujka 2016. u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu temeljem Rješenja Vž Tt-16/905-2 upisan nastanak razloga za prestanak subjekta upisa, promjena tvrtke i imenovanje likvidatora subjekta upisanog pod tvrtkom/nazivom DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC u likvidaciji, sa sjedištem u Čakovcu, L. Ružičke 2, Čakovec, u registarski uložak s MBS 070003011, OIB: 36878768907.
Likvidator ustanove je Zvonimir Turk, pristup.oec. koji ustanovu zastupa pojedinačno i samostalno od 1. ožujka 2016.

Postojeću djelatnost Dječjeg vrtića Čakovec u potpunosti preuzimaju Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica:
Dječji vrtić Cvrčak, L. Ružičke 2, Čakovec, OIB: 97087312796, koji djeluje po sljedećim područnim odjelima:
1: PO "Maslačak", J. Bedekovića 22, Čakovec
2. PO "Krijesnice", M. Trinine 13, Čakovec
3. PO "Pčelice", Zrinskih 4, Ivanovec
4. PO "Stonoga", M. Tita 47, Novo Selo Rok
Dječji vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec, OIB: 45763429642, koji djeluje po sljedećim odjelima:
1. PO "Vjeverica", ZAVNOH-a 24/a, Čakovec
2. PO "Mrav", Bana J. Jelačića 56, Mačkovec
3. PO "Zvjezdice", Prvomajska 21, Šandorovec
4. PO "Pirgo", Varaždinska 2, Kuršanec

Krećete u Vrtić ?

Ukoliko planirate svoje dijete upisati u naše vrtiće pročitajte prije uvjete upisa, ispisa, pravila kojima se Dječji vrtići vode...

Pročitaj me...